TERMENI SI CONDITII AAID.RO

1. Conditii de utilizare

Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu următoarele condiţii de utilizare şi văsupuneți tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile. Accesând şi utilizând Site-ul, acceptaţi aceste condiţii. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.

2. Proprietatea Conţinutului

Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând toate textele şi imaginile („Conţinut”) sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE, cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului Conţinutului. De asemenea, vă informăm ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acţionarea în instanţă a celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

3. Utilizarea Site-ului

ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:

cu excepţia imaginilor persoanelor sau locurilor care se află în afara secţiunii „Presă” al Site-ului, puteti descărca Conţinutul, însă doar pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma cu informaţiile referitoare la dreptul de autor (copyright) şi alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conţinut;

Conţinutul din secţiunea „News” al Site-ului poate fi reprodus doar în scopuri editoriale în ziare, reviste de circulaţie generală, publicaţii comerciale şi posturi de radio şi televiziune;

Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE.;

Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidenţialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care le transmiteţi pe Site prin poştă electronică sau prin altă modalitate, vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanţiilor

ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT „CA ATARE”, FĂRĂ A SE OFERI NICIO GARANŢIE DE NICIUN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Răspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ. ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGATURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terţe părţi

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE nu controlează şi nu este răspunzătoare pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la acestea, ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

  • Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi;
  • Sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii înşelătoare;
  • Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
  • Nu oferă o securitate adecvată;
  • Conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
  • Sunt licenţioase sau calomnioase.

De asemenea, ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumaţi personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE

8. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare

ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE poate, în orice moment fără notificare prealabilă, să revizuiascaă aceste Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoştinţă de Condiţiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilităţii civile sau viola orice lege. Asociatia va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Asociatiei să dezvăluie identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încât Asociatia, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a Site-ului în caz de nerespectare a Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetaţi utilizarea Site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute dupa orice parte a Conţinutului. Nu veţi considera Asociatia răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, preţentie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Condiţiilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare.

UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE, ASOCIATIEI ANTREPRENORI IN DIFICULTATE NU ESTE RESPONSABILA PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI, INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare a acestui Site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2021 ASOCIATIA ANTREPRENORI IN DIFICULTATE. Toate drepturile rezervate.